pátek 22. února 2013

Piráti vyjadřují podporu protestům v rámci International Day of Privacy

V sobotu 23.2.2013 se po celém světě budou konat decentralizované protesty, které mají vyjádřit občanský odpor vůči sledovacím systémům. Mezi ně patří celoevropský projekt INDECT, který si klade za cíl analýzu dat získaných z průmyslových kamer, databází osobních údajů i internetové komunikace. Proti INDECT Piráti již v minulosti několikrát demonstrovali a uspořádali petici. Protesty mají probíhat jak v podobě fyzických shromáždění, tak i prostřednictvím Internetu.

Mezi další nebezpečné legislativní a exekutivní počiny, na které internetoví aktivisté, organizace pro ochranu lidských práv i Pirátské strany dlouhodobě upozorňují, patří například i CleanIT (souhrn doporučení Evropské unie pro omezení využívání Internetu pro „teroristické účely“), TrapWire (sledovací systém Spojených států, který je provozován soukromou společností, jež spolupracuje se zpravodajskými agenturami), CISPA (nová verze původně odmítnutého zákona, která má Spojeným státům zaručit větší kontrolu nad obsahem Internetu, což bude mít dopad i na evropské poskytovatele), v České republice pak třeba Úmluva o počítačové kriminalitě (dokument aktuálně projednáváný Parlamentem ČR, jenž by mohl představovat vážné ohrožení práv uživatele, mimojiné třeba povinností vydávat šifrovací klíče nebo možností zabavení majetku občana ČR i zahraničními bezpečnostními složkami). Piráti považují za nutné informovat veřejnost o reálných dopadech těchto projektů, které se snadno mohou změnit v nástroj cenzury a kontroly občanů jednotlivých států.
„Na projektu INDECT nevidím vůbec nic pozitivního, naopak negativních stránek má tento sledovací systém mnoho. Pokud bude tento systém spuštěn, může být kdykoliv v budoucnu (kupříkladu při změně režimu z demokratického na autoritářský) použit proti lidem samotným. Rovněž bych rád poukázal na problematičnost nepřetržitého a celoplošného sledování, jehož úskalí si lidé plně neuvědomují. Jedná se především o neprůhlednost a nedotknutelnost systému ze strany občanské společnosti, masivní presumpce viny, chybovost samotného systému, která může vést k politováníhodným omylům, a pochopitelně i selhání lidského faktoru, protože vůbec není jisté, kdo ohlídá hlídače. Je zajímavé, že pozvolné zavádění prozatím nejrozsáhlejšího šmírovacího projektu v Evropě tohoto století prochází zcela bez povšimnutí médií, zatímco politici jeho společenský význam tradičně ignorují nebo bagatelizují,“ vysvětluje Ivan Bartoš, předseda Pirátů.
„Piráti vždy stáli na straně zájmů veřejnosti a já osobně se domnívám, že sledovací systémy, jako je INDECT, rozhodně mezi veřejné zájmy nepatří. Když pomineme obrovské sumy finančních prostředků, které byly a ještě dozajista budou na vývoj a výzkum těchto systémů využity, musíme mít na paměti i dodržování základního lidského práva na soukromí, které bude těmito systémy naprosto popřeno a odsunuto na druhou kolej. Nejen čeští Piráti proto budou pečlivě monitorovat vládní snahy implementovat sledovací systémy a další opatření, které by měly negativní dopad na svobodu jednotlivce v 21. století. V následujících měsících chystá Česká pirátská strana rozsáhlou kampaň, jejíž účelem bude veřejnost pečlivě vzdělat v oblasti pochopení rizik sledovacích systémů. V plánu máme například koncert proti INDECT, uvažuje se o kulatém stolu s českými politiky, samozřejmostí jsou i další protesty a happeningy, zároveň Pirátská strana pořádá cyklus přednášek CryptoParty, kde učí uživatele Internetu způsobům, jak se před šmírováním jejich komunikace skrýt,“ říká Ondřej Profant, garant programové komponenty Svoboda informací.

čtvrtek 21. února 2013

#OpLeaks Info


PasteBin: http://pastebin.com/5zxiENVH
################################################################################
Web : http://czleaks2013.blogspot.cz/
################################################################################
Twitter : https://twitter.com/AntiSecCzech
################################################################################
YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=wqH1FItSdlU
################################################################################
Start : 5.3.2012
################################################################################

Zdravíme. Dne 5.3.2012 bude zahájena |Operace Leaks|.
Cílem této operace bude shromážďovat a archivovat všechna uniklá data České a Slovenské vlády, korporací a firem. Ke každé databázi budou alespoň 2 odkazy ke stažení. Tyto databáze jde většinou těžko najít na internetu, proto je tu #OpLeaks. Budete je mít vždy po ruce.
Pokud budete mít nějakou důležitou databázi která na webu není, můžete ji poslat na email [opleaks@email.cz]

My jsme Anonymous
My jsme legie
My nezapomínáme
My neodpoštíme
Očekávejte nás !

úterý 19. února 2013

Vtipný hack na Twitteru: Burger King se převlékl za McDonalds

Na Twitteru bylo včera večer našeho času rušno. Rozruch vzbudil oficiální účet provozovatele sítě rychlého občerstvení Burger King, kterého se zmocnil neznámý vtipálek. Po ovládnutí účtu změnil jeho název na McDonalds, vyměnil rovněž logo v ikoně účtu a poté desetitisícům sledujících uživatelů oznámil, že společnost Burger King koupil právě konkurenční McDonald.

   


Chvíli tak byla na Twitteru vidět podivuhodná kombinace – u účtu @BurgerKing svítilo jméno a logo McDonald, přičemž účet byl označen jako ověřený. Vše se hned rozkřiklo po internetu a účet v během hodiny získal téměř třicet tisíc nových „followerů“. Poté byl zablokován. Ovšem následně se opět probudil k životu s původním názvem, bez původních followerů, ale stále pod správou nepovolaného správce účtu.

Situace se jistě uklidní a účet bude navrácen majitelům, ale důležité je vrátit se na začátek, tedy k samotnému převzetí účtu. Dost pravděpodobně za ním bylo jen velmi slabé heslo či ledabylé zacházení s ním. Podobný vtípek přitom může firmě udělat ostudu a zhatit marketingovou strategii na sociálních sítích.